Counters

5,200*

KG
mniej plastiku

250,000*

mniej
plastikowych paletek

10,000*

zebranych
plastikowych paletek

1,500,000*

PLN
inwestycja projektu

* wartości szacunkowe